ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. รอบปกติ และ รอบวันอาทิตย์

การแต่งกายนักศึกษา ปวช.
สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรทวิภาคี

การแต่งกายนักศึกษา ปวช. ชุดพละ
ทุกสาขาวิชา

การแต่งกายนักศึกษา ปวช.
สาขาการท่องเที่ยว

การแต่งกายนักศึกษา ปวส.
สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรทวิภาคี

การแต่งกายนักศึกษา ปวส. ชุดพละ
ทุกสาขาวิชา

การแต่งกายนักศึกษา ปวช.
สาขาการท่องเที่ยว สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป

การแต่งกายนักศึกษา ปวช. - ปวส. รอบวันอาทิตย์
การแต่งกายเป็นแบบชุดสุภาพ ทั้ง 2 ระดับการศึกษา ทุกสาขาวิชา

การแต่งกายนักศึกษาชาย
เสื้อ - กางเกง ทรงสุภาพสากลทั่วไป รองเท้าทรงสุภาพ

การแต่งกายนักศึกษาหญิง
เสื้อ - กางเกง/กระโปรง ทรงสุภาพสากลทั่วไป รองเท้าทรงสุภาพ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 332,320