สาขาวิชาการท่องเที่ยว Tourism CTC

สาขาวิชาการท่องเที่ยว (สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป General Guides)

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ “เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ เพิ่มความพร้อมสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคต” ให้คุณมีความรู้ความชำนาญงานบริการในธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติงานในบริษัททัวร์จำลองและห้องปฏิบัติการ ด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้ฝึกภาคสนามตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งฝึกงานในบริษัท นำเที่ยว ที่มีชื่อเสียงพร้อมที่ จะนำคุณสู่อาชีพด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

อาชีพที่รองรับ พนักงานไกด์ พนักงานการโดยสารท่องเที่ยว งานในบริษัทท่องเที่ยว ผู้ประกอบการทัวร์ พ่อครัวเชฟ พนักงานต้อนรับ ผู้จัดการห้องอาหาร ล่าม ครูสอนภาษา ฯลฯ


 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ (L.VTE) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ได้กำหนดแนวทางและเตรียมแผนรองรับจากเหตุการณ์ในปัจจุบันองค์กรต่างๆ คัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางด้านภาษาเป็นบุคลากรใน...

 • สาขาวิชาการตลาด-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาการตลาด (Marketing) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ มุ่งมั่นในปณิธานด้านการศึกษาให้ผู้เรียนสาขาวิชาการตลาดทุกคนได้ “เตรียมพร้อมสู่โลกธุรกิจ สานฝันสู่นักการตลาด และนักประชาสัม...

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาการจัดการ (Management) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ บูรณาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้มีความความสำคัญและ “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านบริหา...

 • สาขาวิชาการบัญชี-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาการบัญชี (Accounting) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ถือได้ว่าผู้เรียนรู้ทางสาขาวิชาการบัญชีจะเป็น “หัวใจสำคัญในองค์กร ตอบสนองความต้องการอันดับหนึ่งของตลาดแรงงาน&rdquo...

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ให้ความสำคัญกับการ "ก้าวทัน Hard ware & Soft ware ในอนาคต” สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นสาขาวิชาที่...

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ดีไซน์-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (Graphic Design) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ได้จัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกดีไซน์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบงานกร...

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ให้ความสำคัญกับผู้เรียนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Support โดยตรง” การเรีย...

 • สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก-วท.จรัลสนิทวงศ์-CTC.jpg
  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจค้าปลีก (Retailing Management) วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ “เสริมสร้างทักษะการทำงานจริง พร้อมกับรายได้เสริมระหว่างเรียน” ให้คุณเรียนรู้พร้อมบูร...
#1 โดย: ฝ่ายบุคคล [IP: 184.22.245.xxx]
เมื่อ: 2019-10-21 23:23:25
สาขาการท่องเที่ยวมีเรียนภาคพิเศษวันอาทิตย์ไหมค่ะถ้ามีค่าเทอมเท่าไหร่หรอค่ะ
#2 โดย: ศร [IP: 61.90.26.xxx]
เมื่อ: 2021-06-02 14:21:39
จบปวสการท่องเที่ยวแล้วต้องผ่านการอบรมด้วยหรือเปล่า ถ้าต้องการจะสอบบัตรไกด์

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 328,346