รอบเรียนปกติ

รอบปกติ (รอบเช้า) 08:00 – 14:30 น.
รอกปกติ (รอบบ่าย) 10:30 – 16:30 น.

วิทยาลัยฯ จัดหลักสูตรการเรียนรู้ ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ซึ่งเหมาะสมกับนักศึกษาในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทั้งวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างดีที่สุด
และวิทยาลัยฯ ยังได้จัดหลักสูตรการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสสำหรับคนทำงานประจำ หรือกลุ่มบุคคลที่สนใจเรียนเพิ่มวุฒิ ปวช. และ ปวส. และที่สำคัญที่สุด “เรียนจบง่ายแต่มีคุณภาพ” เพราะเราจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

สอบถามการสมัครเรียน โทร 02-434-6155


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 328,332