เอกสารการสมัครเรียนและค่าธรรมเนียมการเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนในปัจจุบัน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี

 • ชำระแรกเข้า 2,000 บาท และผ่อนชำระได้ในระหว่างภาคเรียน
 • นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตร
 • นักศึกษารอบปกติ ค่าธรรมเนียมการเรียน/ภาคเรียน
 • นักศึกษารอบวันอาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการเรียน/ภาคเรียน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-434-6155

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี

 • ชำระแรกเข้า 2,000 บาท และผ่อนชำระได้ในระหว่างภาคเรียน
 • นักศึกษารอบปกติ ค่าธรรมเนียมการเรียน/ภาคเรียน
 • นักศึกษารอบวันอาทิตย์ ค่าธรรมเนียมการเรียน/ภาคเรียน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-434-6155

เอกสารที่ใช้ในวันมาสมัครเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หลักสูตร 3 ปี

 • เอกสารแสดงผลการศึกษา ม.3 หรือใบรับรอง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • สำหรับผู้ที่จบ กศน. จะใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หลักสูตร 2 ปี

 • เอกสารแสดงผลการศึกษา ปวช. / ม.6 หรือใบรับรอง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • สำหรับผู้ที่จบ กศน. จะใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา / มารดา อย่างละ 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
#2 โดย: วิชุดา [IP: 101.109.203.xxx]
เมื่อ: 2018-02-25 11:51:18
สนใจอยากลงสมัครเรียนปวช.หลักสูตร3ปีค่ะอยากทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสมัครเรียนค่ะอยากเรียนภาคปกติค่ะภาคปกติต้องเรียนทุกวันหรือเปล่าค่ะ
#3 โดย: coke [IP: 110.170.221.xxx]
เมื่อ: 2018-03-02 11:23:59
มีเรียนทางไกลไหมครับ ปวส.
#4 โดย: pont [IP: 1.46.200.xxx]
เมื่อ: 2018-03-03 14:56:50
มีเรียนทางไกลมั้ยค่ะ ปวส
#5 โดย: Natty_in_love_b@hotmail.com [IP: 182.232.74.xxx]
เมื่อ: 2018-03-06 20:37:10
ค่าเทอม์ผ่อนจ่ายยังไงคะ ขอรายละเอียดหน่อย
#6 โดย: Patteera [IP: 182.232.17.xxx]
เมื่อ: 2018-03-09 21:22:09
อยากเรียนปวช.หลักสูตร3ปี ค่าธรรมเนียมเท่าไร
สาขาบัญชี รอบวันอาทิตย์ แล้วมีค่าอะไรเพิ่มหรือเปล่าคะ?
#7 โดย: Meow [IP: 223.24.175.xxx]
เมื่อ: 2018-03-12 23:49:08
ปวช.หลักสูตร 3 ปี สาขาบัญชี ค่าทำเนียมเท่าไหร่คะ รอบปกติ
#8 โดย: กันทรากร [IP: 182.232.38.xxx]
เมื่อ: 2018-03-25 16:37:32
มีเรียนปวส.ทางไกลมั๊ยครับกี่ปีครับ
#9 โดย: kik [IP: 61.91.63.xxx]
เมื่อ: 2018-05-02 14:34:44
ค่าเทอมรอบวันอาทิตย์เท่าไรค่ะ
#10 โดย: 00 [IP: 115.87.48.xxx]
เมื่อ: 2018-05-04 16:01:52
จบ ม.6 สนใจเรียนปวส. ภาคพิเศษวันอาทิตย์ ขอทราบข้อมูล
1. หลักสูตรการเรียน
2.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
#11 โดย: นิลธนากร [IP: 223.24.180.xxx]
เมื่อ: 2018-05-05 00:12:56
เปิดสอนสาขาไฟฟ้าปล่าวคับ เรียนภาคพิเศษวันอาทิตย์ ปวส.
#12 โดย: พรประภาย์ [IP: 171.5.251.xxx]
เมื่อ: 2018-07-14 17:19:01
จบ ปวช.
สนใจเรียนปวส. ภาคพิเศษวันอาทิตย์ ขอทราบข้อมูล
1. หลักสูตรการเรียน
2.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
#13 โดย: Sasinipha wancha [IP: 182.232.184.xxx]
เมื่อ: 2018-08-02 08:59:27
ขอสอบถามหน่อยค่ะ พอดีเรียนปวช3 ดรอปเทอมสุดท้ายไว้ อยากสอบว่าเทียบโอนได้ไหมค่ะ
#14 โดย: Armmi [IP: 1.46.100.xxx]
เมื่อ: 2018-08-30 03:14:14
อยากทราบ ค่าเทอมปวส.รอบวันอาทิตย์
สาขาการท่องเที่ยว สาขาคอทพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการจัดการ ( ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัครด้วยนะค่ะ )
ขอบคุณมากค่ะ
#15 โดย: บูม [IP: 223.24.62.xxx]
เมื่อ: 2018-10-14 17:38:35
อยากทราบค่าเทอม รอบวันอาทิตย์ อ้ะค้ะ แล้วสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิค เปิดรับสมัครช่วงไหนค้ะ
#16 โดย: อรรถพล [IP: 1.47.199.xxx]
เมื่อ: 2018-10-16 09:20:19
สนใจเรียนปวส. ภาคพิเศษวันอาทิตย์ ขอทราบข้อมูล
1. หลักสูตรการเรียน
2.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเท่าไหร่คะ
เปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ
#17 โดย: ฝน [IP: 27.145.130.xxx]
เมื่อ: 2018-10-25 14:58:18
สนใจเรียนปวส ภาควันอาทิตย์ค่าเรียนต่อเทอมเท่าไหร่คะ ผ่อนชำระยังไงคะ
ขอทราบข้อมูลหน่อยคะ
#18 โดย: มุก [IP: 101.109.85.xxx]
เมื่อ: 2019-01-05 14:47:26
ขอทราบรายละเอียดค่าเทอมวันอาทิตย์ ผ่อนจ่ายเท่าไร เรียนต่อปวส
#19 โดย: Wisanee39 [IP: 223.24.19.xxx]
เมื่อ: 2019-01-06 13:12:36
ขอทราบรายละเอียดค่าเทอม การผ่อนจ่าย ปวส ภาคพิเศษ
#20 โดย: thipsuda_sri@hotmail.com [IP: 125.24.76.xxx]
เมื่อ: 2019-04-24 14:12:59
สนใจเรียนปวส. ภาคพิเศษวันอาทิตย์ ขอทราบข้อมูล
1. หลักสูตรการเรียน
2.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเท่าไหร่คะ
#21 โดย: Wiparatsokantat [IP: 223.24.152.xxx]
เมื่อ: 2019-09-29 14:38:13
อยากเรียนปวชมีเรียนทางไกลไหมค่ะ
#22 โดย: ต้อย [IP: 223.24.171.xxx]
เมื่อ: 2019-11-17 13:35:40
กศน ระดับ ปวส หสักสูตรการท่องเที่ยว
ค่าใช่จ่าย เท่าไหร่
เปิดรับสมัคร ตอนไหนบ้าง
#23 โดย: Yayee [IP: 223.24.169.xxx]
เมื่อ: 2020-02-08 20:29:01
วันนี้ทักไปสอบถามข้อมูลหลักสูตรค่าเทอมแอดมินตอบห้วนมาก
#24 โดย: pparichart [IP: 124.120.119.xxx]
เมื่อ: 2020-03-17 13:58:53
หาเพื่อนเรียน ปวส.ปี 2563 จ้า ทักไอดีไลน์มาหน่อยจ้า p3407d
#25 โดย: somanuporn624@gmail.com [IP: 183.88.128.xxx]
เมื่อ: 2020-10-12 16:25:40
สนใจเรียนปวส. ขอทราบข้อมูล
1. หลักสูตรการเรียน
2.ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเท่าไหร่คะ
เปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ
#26 โดย: ดาว [IP: 49.230.14.xxx]
เมื่อ: 2020-12-24 18:01:13
ค่าเทอมละเท่าไร จ่ายยังไง คะ
จะให้ลูกไปเรียนค่ะ
#27 โดย: รัตนกร [IP: 101.109.146.xxx]
เมื่อ: 2021-01-16 02:11:39
อยากที่อยู่ของ น.ส.สมบุญ เม้าบำรุง ปี 2523
#28 โดย: Maytaopoi23260@gmail.com [IP: 49.229.137.xxx]
เมื่อ: 2021-03-25 03:58:24
อยากทราบค่าเทอมค่ะ
#29 โดย: Montakarn [IP: 124.120.3.xxx]
เมื่อ: 2021-08-23 13:16:56
อยากทราบค่าเทอมของทุกสาขาค่ะ
#30 โดย: แก้มป้อง [IP: 49.229.172.xxx]
เมื่อ: 2023-08-08 21:35:48
จบ กศน ม.3 มาค่ะ อยากเรียนต่อ
#31 โดย: นรินทร์ [IP: 49.49.233.xxx]
เมื่อ: 2023-08-15 04:38:26
อยากทราบค่าเทอม สาขา บัญชี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 332,320