ติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

สถานที่ตั้งสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ (CTC)
ที่อยู่ :  เลขที่ 18 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 41
แขวง/เขต :  แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10700
โทรศัพท์ :  02-434-6155 (อัตโนมัติ)
แฟกซ์ :  02-433-3647
โทรศัพท์มือถือ :  097-090-8895
อีเมล :  ctc.bangkok@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์.com
เว็บไซต์หลัก :  www.charansanitwong.ac.th

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 93,517