การแต่งกายนักศึกษา ระดับ ปวช. - ปวส. รอบวันอาทิตย์

การแต่งกายนักศึกษา ปวช. - ปวส. รอบวันอาทิตย์
การแต่งกายเป็นแบบชุดสุภาพ ทั้ง 2 ระดับการศึกษา ทุกสาขาวิชา

การแต่งกายนักศึกษาชาย
เสื้อ - กางเกง ทรงสุภาพสากลทั่วไป รองเท้าทรงสุภาพ

การแต่งกายนักศึกษาหญิง
เสื้อ - กางเกง/กระโปรง ทรงสุภาพสากลทั่วไป รองเท้าทรงสุภาพ


  • การแต่งกายนักศึกษารอบ-ปกติ-ปวช-001.png
    การแต่งกายนักศึกษา ปวช.สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรทวิภาคี การแต่งกายนักศึกษา ปวช. ชุดพละทุกสาขาวิชา การแต่งกา...

  • การแต่งกายนักศึกษารอบ-ปกติ-ปวส-01.png
    การแต่งกายนักศึกษา ปวส.สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรทวิภาคี การแต่งกายนักศึกษา ปวส. ชุดพ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 154,280